Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Udruženje za arbitražno pravo raspisali su 17. juna 2017. zajednički konkurs za nagradu „Gašo Knežević”. Nagrada se dodeljuje za jedan ili više studentskih radova iz oblasti alternativnog rešavanja trgovinskih sporova (arbitraža i medijacija).

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2017. godine, a proglašenje dobitnika i dodela nagrade/nagrada će se obaviti 27. septembra 2017. u okviru proslave Dana Pravnog fakulteta.

Više o detaljima konkursa: