Na sednici Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo od 26. decembra 2017. godine obrazovana je ‘under 40’ Sekcija Udruženja za arbitražno pravo („Sekcija“) čiji je cilj promocija arbitraže među mladim stručnjacima i njihovo dalje obrazovanje iz oblasti arbitraže, te dalja popularizacija arbitraže. Za koordinatore Sekcije imenovani su advokat Dragan Psodorov i advokatica Sara Penđer, punopravni članovi Udruženja.