На седници Управног одбора Удружења за арбитражно право од 26. децембра 2017. године образована је ‘under 40’ Секција Удружења за арбитражно право („Секција“) чији је циљ промоција арбитраже међу младим стручњацима и њихово даље образовање из области арбитраже, те даља популаризација арбитраже. За координаторе Секције именовани су адвокат Драган Псодоров и адвокатица Сара Пенђер, пуноправни чланови Удружења.