У складу са планом рада Београдског арбитражног центра за 2018. годину, Управни одбор Удружења за арбитражно право донео је на својој седници од 7. маја 2018. године одлуку којом се образује Одбор за промоцију арбитраже и БАЦ-а међу правницима у привредним друштвима. За чланове Одбора, након што је свим члановима Удружења пружена прилика да се на овим активностима ангажују, именовани су:  адвокат Ненад Станковић, адвокат Тијана Лалић, адвокат Љубица Томић, адвокат Борис Баклаја, адвокат Драган Псодоров, адвокат Ненад Ковачевић, адвокат Ђорђе Новчић и др Јован Никчевић.