Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije i Beogradski arbitražni centar (BAC) organizovali su 26. novembra 2014. prezentaciju:

„Efikasniji način rešavanja spora u Srbiji“

BAC su predstavili dr Maja Stanivuković, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i advokat Đorđe Novčić, partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić, OAD.

Izložene su osnovne karakteristike arbitraže u odnosu na ostale načine rešavanja sporova. Posebna pažnja posvećena je poređenju sa rešavanjem sporova pred privrednim sudovima u Srbiji.

Izneti su razlozi za osnivanje Beogradskog arbitražnog centra, njegova organizacija, troškovnik, novosti koje donosi u domaćoj arbitraži i date napomene o načinu na koji se može ugovoriti njegova nadležnost.

Posle predavanja organizovana je diskusija sa slušaocima.