Статут Удружења

Статут Удружења за арбитражно право усвојен је на седници Скупштине Удружења од 18. јуна 2013. године, а последње измене статута усвојене су 12. јула 2017. године.

Пречишћени текст важећег Статута Удружења доступан је овде.