Naslov
Tijana Žunić, PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE ODLUKE PONIŠTENE U ZEMLJI POREKLA
 1 file(s)  33 Preuzimanja
Master radovi 09/01/2017 Preuzmi
Marina Nikolić – ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE KADA JE UGOVOR RASKINUT PREMA ODREDBAMA KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 1 file(s)  30 Preuzimanja
Master radovi 09/01/2017 Preuzmi
Dina Prokić – FORMA UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 1 file(s)  48 Preuzimanja
Master radovi 09/01/2017 Preuzmi
Predrag Spasić, Prigovor da je zahtev očigledno pravno neosnovan u postupku po Arbitražnim pravilima ICSID-a
 1 file(s)  49 Preuzimanja
Master radovi 09/01/2017 Preuzmi
Dejan Sivčev – INDIREKTNA PRIMENA KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 1 file(s)  27 Preuzimanja
Master radovi 09/01/2017 Preuzmi
Andrea Nikolić – AUTONOMIJA VOLjE UGOVORNIH STRANA KAO NAČIN ISKLjUČENjA PRIMENE KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 1 file(s)  52 Preuzimanja
Master radovi 09/01/2017 Preuzmi