Energoprojekt Holding a.d. Bulevar Mihajla Pupina 12 +381 11 310 1024

Profilna slika
-
Ime
Dr Jovan Nikčević
Profesija
Dipl.pravnik
Godina rođenja
1983
Državljanstvo
, Serbia
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Ugovorno pravo, Međunarodno ugovorno pravo, Arbitražno pravo
Jezik
, Srpski, Ruski, Engleski
Profesionalno iskustvo
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
- Savetnik generalnog direktora 2017 - danas
- Izvršni direktor za pravne poslove 2016 - 2017
- Savetnik za međunarodno ugovaranje 2015 - 2016
- Savetnik 2010 - 2015
- Izvršilac za ugovaranje 2007 - 2010
Kontakt podaci
Kancelarija
Energoprojekt Holding a.d.
Adresa
Bulevar Mihajla Pupina 12
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+381 11 310 1024
Faks
-
Veb sajt
www.energoprojekt.rs
E mail
j.nikcevic@energoprojekt.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-