AOD Živković Samardžić Makedonska 30, Beograd

Profilna slika
-
Ime
Slobodan Kremenjak
Profesija
Advokat
Godina rođenja
-
Državljanstvo
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
AOD Živković Samardžić
Adresa
Makedonska 30, Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
slobodan.kremenjak@zslaw.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-