GABRIEL Arbitration Dispute Resolution Bahnhofstrasse 108, CH-8001 Zürich +41442062080

Profilna slika
-
Ime
Nataša Hadžimanović
Profesija
advokat
Godina rođenja
20.04.1973
Državljanstvo
, Serbia, Switzerland
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Međunarodna prodaja robe, Međunarodno ugovorno pravo, Arbitražno pravo
Jezik
, Srpski, Nemački, Engleski, Francuski, Španski
Profesionalno iskustvo
Nataša Hadžimanović se specijalizovala za vođenje kompleksnih trgovinskih sporova u internacionalnoj arbitraži (ICC Rules/Swiss Rules) i radi od oktobra 2016-e za GABRIEL Arbitration u Cirihu. Prethodno je radila u jednoj velikoj internacionalnoj kancelariji i za jedan od vodećih istraživačkih instituta (Max Plank institut za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu).

Kancelarija GABRIEL Arbitration je 2016-e dobila značajno odlikovanje "ILO Client Choice Award 2016" (Globe Business Publishing) kao najbolja kancelarija u Švajcarskoj i ušla je u "Who’s Who Legal 2016" (Law Business Research), u "Chambers Europe Guide" (Chambers and Partners) i u "Expert Guides 2016" (Euromoney) kao jedna od najboljih kancelarija u Švajcarskoj.

Nataša Hadžimanović je diplomirala i doktorirala na Pravnom Fakultetu u Cirihu i treba da se habilitira u 2017-oj.

Nataša Hadžimanović je dobila stipendije od "Swiss National Science Foundation", od ciriškog Univerziteta, od "Zürcher Hochschulverein"-a i od "Janggen-Pöhn Stiftung" u St. Gallen-u za izradu doktorskog rada odnosno za pisanje habilitacije.

Bila je do 2016-e glavni urednik časopisa "Journal of Legal and Social Studies in South East Europe", koji izdaju kolege sa Beogradskog Pravnog Fakulteta zajedno za IRZ-om (http://www.harmonius.org).
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
GABRIEL Arbitration Dispute Resolution
Adresa
Bahnhofstrasse 108, CH-8001 Zürich
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Švajcarska
Telefon
+41442062080
Faks
+41442062081
Veb sajt
http://www.gabriel-arbitration.ch
E mail
n.hadzimanovic@gabriel-arbitration.ch
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-