Advokatska kancelarija Jovana Pušac Branka Ćopića 15, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH +387 65 692 377

Profilna slika
Ime
Dr Jovana Pušac
Profesija
Advokat
Godina rođenja
1982
Državljanstvo
, Bosnia and Herzegovina, Serbia
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Ugovorno pravo, Pravo stranih ulaganja, Međunarodno ugovorno pravo
Jezik
, Srpski, Hrvatski, Ruski, Engleski
Profesionalno iskustvo
2014 - Advokatska kancelarija Jovana Pušac, Banja Luka

2013 - 2014 Viši univerzitetski asistent
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Fakultet pravnih nauka, Građanskopravna katedra, nastavni predmeti Obligaciono pravo,
Građansko pravo i Građansko prosesno pravo

2009 - 2013 Univerzitetski asistent
Pravni fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Republika Srpska, BiH
Građanskopravna katedra, nastavni predmet Obligaciono pravo
Arhitektonsko - građevinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Republika Srpska,
BiH, nastavni predmet Osnovi zemljišnoknjižnog prava

2012 Pravni konsultant za oblast ugovornog prava
Ministarstvo finansija Vlade Republike Srpske, BiH

2009 - 2014 Pravni konsultant za oblast ugovornog prava
Advokatska kancelarija Goranka Marijanac, Banja Luka

2008 – 2009 Stručni saradnik za pravne poslove
Advokatska kancelarija Zoran Kisin, Banja Luka

2006 - 2008 Advokatski pripravnik
Advokatska kancelarija Irena Mojović, Banja Luka
Kontakt podaci
Kancelarija
Advokatska kancelarija Jovana Pušac
Adresa
Branka Ćopića 15, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 65 692 377
Faks
+387 51 318 618
Veb sajt
www.jp-lawoffice.com
E mail
jovana.pusac@jp-lawoffice.com
Želim da budem
Associate member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
Advokatska kancelarija Jovana Pušac
Adresa privrednog društva / poslodavca
Branka Ćopića 15, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska