Profilna slika
-
Ime
Uglješa Grušić
Profesija
-
Godina rođenja
-
Državljanstvo
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
-
Broj ličnog dokumenta
-
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
u.grusic@ucl.ac.uk
Želim da budem
Associate member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
Faculty of Laws, University College London
Adresa privrednog društva / poslodavca
Bidborough House, 38-50 Bidborough Street, London, WC1H 9BT