Advokatska kancelarija Paunović 27. marta 50, 11000 Beograd +381 11 3286 866

Profilna slika
-
Ime
Miroslav Paunović
Profesija
-
Godina rođenja
1946
Državljanstvo
, Srbija
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Investicioni sporovi
Jezik
, Srpski, Makedonski, Engleski
Profesionalno iskustvo
Primljen u komoru

- Advokatska komora Beograda.
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani pravnik;
- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, magistar pravnih nauka;
- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor pravnih nauka (1981).

Radno iskustvo

- Pravnik u Energoprojektu Beograd (1969-1978);
- Član Poslovodnog odbora Energoprojekta Beograd (1978-1988);
- Naučni savetnik u Centru za mednarodnu saradnju, Ljubljana, Slovenija (1988-1989);
- Pravnik u YU Trust-u i YU Point-u (1989-1993);
- Advokat (1994-danas).
Iskustvo u arbitraži

- Zastupnik i arbitar u ICC arbitražama sa sedištem u Parizu;

- Zastupnik u ICC arbitražama sa sedištima u Cirihu, Londonu i Beogradu;

- Zastupnik u ICSID arbitraži sa sedištem u Vašingtonu;

- Zastupnik u arbitraži po Švajcarskim arbitražnim pravilima sa sedištem u Ženevi;

- Zastupnik u ad hok arbitražama po UNCITRAL arbitražnim pravilima u Cirihu, Londonu i Hagu;

- Arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije.
Trenutna pozicija

- Advokat u Beogradu.
Profesionalne aktivnosti i članstva

- Advokatska komora Beograda;

- Advokatska komora Srbije;

- Udruženje pravnika u privredi Srbije, član Upravnog odbora;

- Udruženje pravnika Srbije, potpredsednik;
Objavljeni radovi
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Advokatska kancelarija Paunović
Adresa
27. marta 50, 11000 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+381 11 3286 866
Faks
+381 11 3236 621
Veb sajt
-
E mail
paunovic.law@eunet.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-