Profilna slika
-
Ime
Patrizia Palmitessa-Savric
Profesija
-
Godina rođenja
-
Državljanstvo
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
-
Broj ličnog dokumenta
-
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
p.palmitessa.savric@gmail.com
Želim da budem
Full member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-