Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd + 381 11 3027737

Profilna slika
-
Ime
Vladimir Pavić
Profesija
-
Godina rođenja
1971
Državljanstvo
, Serbia
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Građevinski sporovi, Investicioni sporovi, Ugovorno pravo, Međunarodna prodaja robe, Pravo stranih ulaganja, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno ugovorno pravo, Arbitražno pravo
Jezik
, Srpski, Hrvatski, Engleski
Profesionalno iskustvo
OBLASTI SPECIJALIZACIJE
• Međunarodno privatno pravo
• Arbitraža
• Međunarodno poslovno pravo
• Strane direktne investicije
• Pravo konkurencije
• Elektronska trgovina i regulacija Interneta

ISKUSTVO

• Redovni professor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (od 2014), vanredni professor (2009-2014), docent (2004-2009), asistent (2001-2004)
kursevi:
- Međunarodno privatno pravo
- Arbitraža i alternativno rešavanje sporova
- Pravo konkurencije
- Pravo investicija
- Trener tima studenata za Willem C. Vis Moot takmičenje

• Gostujući profesor,
- Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta, (2000-2011) kurs Pravo Interneta i elektronske trgovine, od 2015 kurs Međunarodna trgovinska arbitraža
- Univerzitet u Gracu, master program LL.M. in Southeast European Legal Studies, (2004-2014) kurs Strane direktne investicije
- Univerzitet u Pitsburgu, jesenji semestar 2010, kurs Međunarodna trgovinska arbitraža

• Potpredsednik, Beogradski arbitražni centar (od 2013)
• Član Međunarodnog savetodavnog odbora Bečkog međunarodnog arbitražnog centra (VIAC) (od 2014)
• Potpredsednik, Stalni izabrani sud pri Privrednoj komori Srbije (2012-2013)
• Član državnog Saveta Republike Srbije za međunarodno privatno pravo, od 2009;
• Na listi Global Arbitration Review Who is Who in International Commercial Arbitration za 2013., 2014. i 2015. godinu
• Arbitar na listama:
- Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije,
- Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
- Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore
- Arbitraže pri Privrednoj komori Makedonije
- Gruzijskog međunarodnog arbitražnog centra (GIAC)
- Arbitražno iskustvo uključuje i učešće u postupcima vođenim po pravilima ICC, VIAC UNCITRAL-a i ICSID Additional Facility


OBRAZOVANJE
• doktorat (S.J.D.), Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta ( 1996 - 1999)
• gostujući student, Lincoln College, University of Oxford (1996 - 1997)
• magistratura (LL.M.) , Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta (1995 - 1996)
• istraživač, T.M.C. Asser Instituut, Hag (1996)
• diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1990 - 1994)

publikacije za preuzimanje
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=869109
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Adresa
Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+ 381 11 3027737
Faks
-
Veb sajt
www.ius.bg.ac.rs
E mail
pavic@ius.bg.ac.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-