Na sednici Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo 15. maja 2014. godine, prof. dr Maja Stanivuković, redovni profesor Međunarodnog privatnog i Arbitražnog prava i šef Katedre za Međunarodno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu jednoglasno je izabrana je za predsednicu Beogradskog arbitražnog centra (BAC).

Vodeći stručnjak u oblasti arbitražnog rešavanja sporova u zemlji, prof. dr Maja Stanivuković, takođe je i prva žena predsednik na čelu jedne arbitražne institucije u regionu. Članovi Predsedništva BAC-a, osim prof. dr Maje Stanivuković su još i prof. dr Vladimir Pavić (u svojstvu potpredsednika), dr Tijana Kojović, dr Jernej Sekolec i doc. dr Miloš Živković.