Европска унија предложила оснивање Међународног инвестиционог суда у оквиру Трансатланског трговинског и инвестиционог партнерства

Европска унија је 12. новембра 2015. званично предала Сједињеним Америчким Државама предлог за реформу правне заштите инвестиција и за увођење новог, транспарентнијег система решавања инвестиционих спорова између држава и улагача. Реч је о предлогу да се оснује Инвестициони судски систем у оквиру Трансатланског трговинског и инвестиционог партнерства (даље: Трансатланско партнерство), билатералног уговора о коме САД и Европска унија већ дуго преговарају.

Припремајући овај предлог, Европска комисија је претходно обавила опсежне консултације са Саветом, Европским парламентом и државама чланицама.

Коначни текст обухвата све кључне елементе који су садржани у ранијем предлогу Комисије од 16. септембра ове године. Идеја је да се у оквиру билатералног уговора установи и детаљно регулише двостепени судски систем заснован на јасно дефинисаним процесним правилима, у коме би судиле квалификоване судије. Посебна правила обезбедила би лакши приступ том суду за мала и средња привредна друштва.

Нови систем треба да ступи на место постојећег, арбитражног система решавања спорова између улагача и држава, како у Трансатланском партнерству, тако и у другим међународним трговинским и инвестиционим уговорима о којима ЕУ преговара или ће преговарати у будућности.

Европски комесар за трговину, Сесилија Малстром је изјавила: „Данас је окончан дуготрајан поступак унутар Европске уније који је имао за циљ развој модерног приступа заштити улагања и решавању спорова како у Трансатланском партнерству, тако и шире. …Овај приступ ће омогућити Унији да преузме водећу улогу на путу реформе, како би се створио један међународни суд заснован на јавном поверењу.“

Основни елементи предлога који представљају новину су:

  • успостављање новог система решавања спорова – Система инвестиционог суда,
  • успостављање двостепености, као би се омогућило исправљање грешака у одлучивању и обезбедила доследност одлука и
    одредбе које омогућавају малим и средњим привредним друштвима бржи поступак и повољнији третман привилегован третман у поређењу са мултинационалним друштвима.

Шта следи после овог предлога?

ЕУ ће сада наставити преговоре са САД на тему заштите улагања и решавања инвестиционих спорова у оквиру Трансатланског партнерства. Преговори су прекинути марта 2014. године, када је Европска комисија покренула јавну расправу о овим питањима.

Истовремено и паралелно са вођењем преговора са САД, Европска комисија намерава да са другим земаљама започне рад на успостављању сталног Међународног инвестиционог суда. У току је размена мишљења између Европске комисије и неколико међународних организација које се баве овом материјом. Коначни циљ је да се постепено замене сви механизми решавања инвестиционих спорова предвиђени у међународним мултилатералним и билатералним инвестиционим и трговинским споразумима, овом јединственом правосудном институцијом. Тако би, по речима Комисије, „стари“ механизам решавања спорова који предвиђа арбитражу био замењен модерним, ефикасним, непристрасним и транспарентним правосудним системом.

Превела и прилагодила: Маја Станивуковић

Погледајте вест на енглеском језику овде.

Погледајте текст предлога на енглеском језику овде.