Upravni odbor Udruženja za arbitražno pravo je i ove godine doneo odluku da se raspiše konkurs za nagradu „Gašo Knežević“ za najbolje urađene radove studenata osnovnih i master studija na teme iz oblasti: alternativno rešavanje trgovinskih sporova (arbitraža i medijacija). Nagradni fond za 2019. godinu iznosiće 300 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Uslovi konkursa su sledeći:

Radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku, u dužini i prema tehničkim pravilima koja važe za časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.

Radove treba dostaviti u elektronskoj formi, u Word formatu, na elektronsku adresu lagk@jus.bg.ac.rs

Podaci o autoru (ime, prezime, broj indeksa i godina studija) treba da stoje u propratnom mejlu, dok sam tekst rada ne treba da sadrži bilo kakve podatke o autoru jer će posebna komisija anonimizovati radove pre nego što ih pošalje na čitanje i ocenjivanje stručnom žiriju.

Rok za slanje radova je 17. septembar 2019.

Proglašenje dobitnika i dodela nagrade će se obaviti u okviru svečanosti povodom proslave Dana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. septembra 2019. godine.