bac_logo

Објављене нове арбитражне одлуке Београдског арбитражног центра

На сајту Београдског арбитражног центра објављене су три нове арбитражне одлуке у анонимизираној форми, као и њихови кратки резимеи. Једна од њих је и арбитражна одлука у првом берзанском спору који се водио на основу Правилника Београдског арбитражног центра о решавању берзанских спорова. Арбитражним одлукама можете приступити у рубрици Одлуке на сајту БАЦ-а.