Održana godišnja Skupština Udruženja

Održana godišnja Skupština Udruženja

Dana 28. decembra 2016. godine u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je redovna godišnja sednica skupštine Udruženja za arbitražno pravo. Predsednik Upravnog odbora, prof. dr Dragor Hiber, upoznao je Skupštinu sa radom Upravnog odbora prezentujući godišnji izveštaj Upravnog odbora. Izveštaj je jednoglasno usvojen.