Održana godišnja Skupština Udruženja

Održana godišnja Skupština Udruženja

Dana 29. septembra 2015. godine u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je redovna godišnja sednica skupštine Udruženja za arbitražno pravo.

Predsednik Upravnog odbora, dr Miroslav Paunović, upoznao je Skupštinu sa radom Upravnog odbora prezentujući godišnji izveštaj Upravnog odbora. Izveštaj je jednoglasno usvojen.

Na sednici su članovi Upravnog odbora kojima je istekao mandat – prof. dr Dragor Hiber i doc. dr Mileni Đorđević – reizabrani na period od četiri godine.