Основана ‘Under 40’ секција Удружења за арбитражно право

Основана ‘Under 40’ секција Удружења за арбитражно право

На седници Управног одбора Удружења за арбитражно право од 26. децембра 2017. године образована је ‘under 40’ Секција Удружења за арбитражно право („Секција“) чији је циљ промоција арбитраже међу младим стручњацима и њихово даље образовање из области арбитраже, те даља популаризација арбитраже. За координаторе Секције именовани су адвокат Драган Псодоров и адвокатица Сара Пенђер, пуноправни чланови Удружења.