Osnovana ‘Under 40’ sekcija Udruženja za arbitražno pravo

Osnovana ‘Under 40’ sekcija Udruženja za arbitražno pravo

Na sednici Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo od 26. decembra 2017. godine obrazovana je ‘under 40’ Sekcija Udruženja za arbitražno pravo („Sekcija“) čiji je cilj promocija arbitraže među mladim stručnjacima i njihovo dalje obrazovanje iz oblasti arbitraže, te dalja popularizacija arbitraže. Za koordinatore Sekcije imenovani su advokat Dragan Psodorov i advokatica Sara Penđer, punopravni članovi Udruženja.