Odbor za promociju arbitraže u privredi Udruženja za arbitražno pravo je 10. oktobra 2019, u saradnji sa Savetom stranih investitora, održao seminar na temu prednosti arbitražnog u udnosu na sudsko rešavanje sporova.

Advokati i članovi Odbora, g-đa Tijana Lalić i g-din Đorđe Novčić, su sa polaznicima seminara diskutovali na važne teme koje se tiču formulisanja politike rešavanja sporova u privredi. Ukazali su na prednosti arbitraže kako na terenu stručnosti arbitara tako i na terenu efikasnosti postupka i troškova. Takođe su ukazali na odredbe BAC pravilnika i njihovo iskustvo u njegovog dosadašnjoj primeni. Na kraju seminara, g-đa Tijana Lalić i g-din Đorđe Novčić su učesnicima seminara dali i neke praktične savete kako da pravilno sačine arbitražni sporazum.

Polaznici seminara su bili predstavnici pravnih odeljenja banaka i kompanija iz oblasti telekomunikacija i infrastrukture, kao i advokati zainteresovani za zastupanje u arbitraži.