Promocija zbornika „Liber amicorum Gašo Knežević“

liber1

Pred punom Konferencijskom salom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u prisustvu porodice, prijatelja, kolega i studenata iz zemlje i regiona 21. decembra 2016. godine održana je promocija zbornika Liber Amicorum Gašo Knežević, praćena Međunarodnom konferencijom E Diversitate Unitas u čast pokojnog prof. dr Gaše Kneževića. na kojoj su autori zbornika imali priliku da predstave osnovne ideje iz objavljenih radova i podele određena problemska pitanja iz materije Međunarodnog privatnog, Arbitražnog prava i Građanskog procesnog prava.

liber5

Na samom početku goste je pozdravio prof. dr Dragor Hiber predsednik Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo, a Dekan prof. dr Sima Avramović poželeo je dobrodošlicu i otvorio promociju ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon podsećanja na život i delo prof. Kneževića kroz reči i sećanja prof. dr Dejana Popovića, sadržaj zbornika je u sažetim ali jezgrovitim crtama predstavio prof. dr Davor Babić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je kao recenzent publikacije učestvovao u pripremama ovog izdanja.

Nakon predstavljanja zbornika, okupljeni gosti imali su priliku da se pridruže radu konferencije E Diversitate Unitas i učestvuju u diskusiji u okviru dva naučna panela. Radom prvog panela koji je bio naslovljen “Odabrana pitanja materijalnog privatnog i međunarodnog privatnog prava” (pitanja zaloge i jemstva, naknade nematerijlane štete u međunarodnoj prodaji robe, roditeljske odgovornosti, odnosa kolizionih normi Republike Srbije i istopolnih registrovanih zajednica iz insotranstva, imuniteta države i multilateralizacije pravila priznanja stranih sudskih odluka u regionu) rukovodila je prof. dr Maja Stanivuković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drugi naučni panel “Odabrana pitanja procesnog prava” (pitanja jezika arbitražnog postupka, proširenja subjektivnih granica arbitražnog sporazuma, izbora merodavnog prava u arbitraži, modernizacije institucionalnih arbitražnih pravila u Srbiji, ubrzanog arbitražnog postupka u Hrvatskoj, sportske arbitraže, pravnosnažnosti i rane neutralne evaluacije) moderirao je prof. dr Hrvoje Sikirić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Detaljan program sa spiskom učesnika i tema možete preuzeti ovde >> .