Regionalni arbitražni okrugli sto

Regionalni arbitražni okrugli sto

Udruženje za arbitražno pravo u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Austrijskim arbitražnim udruženjem organizuje 7. novembra regionalni arbitražni okrugli sto u Beogradu.

Registracija je moguća putem e-maila: bac@ius.bg.ac.rs  do 5. novembra 2018. godine.

Radni jezik okruglog stola je engleski.

Ovom prilikom biće razmatrane sledeće teme:

Koje su prednosti u postupanju sa arbitražom na regionalnom nivou i kako ih možemo promovisati?
Filip Peters (Konrad & Partners) i Dragan Psodorov (Joksović, Stojanović i partneri)

Da li je regionalna arbitraža jeftinija i efikasnija?
Nataša Tunkel (KNOETZL) i Jovan Nikčević (BIT)

Kako regionalnu arbitražu možemo učiniti atraktivnijom?
Helmut Ortner (VilmerHale) i Sara Penđer (Stanković & Partneri)

Po okončanju okruglog stola svi učesnici su pozvani da prisustvuju večeri organizovanoj u obližnjem restoranu zahvaljujući velikodušnosti naših sponzora. Lokacija večere biće objavljena nakon registracije.