Seminar: Institucionalni napori za unapređenje arbitraže

Seminar: Institucionalni napori za unapređenje arbitraže

Udruženje za arbitražno pravo u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Nemačkom arbitražnom institucijom  (DIS), a  uz podršku advokatskih kancelarija Karanović/Nikolić i Baker McKenzie je 22. septembra 2017. godine organizovalo seminar na temu Institucionalni napori za unapređenje arbitraže.

Seminar je održan u konferencijskoj sali na Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu uz veliko interesovanje pravnih praktičara iz Srbije i regiona, advokata, sudija, notara, profesora i studenata.

Panelisti na seminaru bili su istaknuti advokati i profesori iz Srbije, Austrije i Nemačke: g-din Džejms Menc, zamenik generalnog sekretara Nemačke arbitražne institucije, prof. dr Vladimir Pavić, potpredsednik Beogradskog arbitražnog centra, gdin Filip Boras, partner u advokatskoj kancelariji Baker McKenzie, dr Miroslav Paunović, advokat i g-đa Senka Mihaj, partner u adv. kancelariji MIM.

Diskusije na važne teme koje je seminar obrađivao nastavljene su u prijateljskoj atmosferi na večeri koje su za učesnike seminara organizovale advokatske kancelarije Karanović/Nikolić i Baker McKenzie.

Program seminara dostupan je ovde.