Zajedno sa Arbitražnom institucijom švajcarskih komora (Swiss Chambers’ Arbitration Institution) i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Udruženje za arbitražno pravo organizuje poludnevni seminar posvećen Švajcarskim pravilima međunarodne arbitraže. Seminar će se održati 9. decembra 2015., počev od 16:30, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i baviće se osobenostima švajcarskih arbitražnih rešenja, sa posebnim osvrtom na institucionalna rešenja i nedavnu reviziju arbitražnih pravila. Program seminara možete preuzeti ovde i pogledati ovde. Registracija učešća: office@arbitrationassociation.org.