Удружење за арбитражно право је у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду у уторак 4. јуна успешно организовало још један арбитражни семинар за арбитражне практичаре и ентузијасте.

Тема јунског семинара била је ‘Улога сведока и вештака у арбитражном поступку’.

На семинару су говорили: Ана Станич, E&A Law, Тијана Лалић, Prica&Partners и Јован Никчевић, BIT.

 

У двочасовној панел дискусији и у комуникацији с многобројном публиком, теме које су на семинару разматране тичу се, између осталог: значаја прикупљања доказа-чињеница током припреме за арбитражни поступак, улоге страног адвоката у међународним арбитражама, значаја благовремене и потпуне комуникације са клијентом, дужне пажње у припреми изјава сведока/вештака, као и у њиховој припреми за усмено сведочење, проблема језика односно превода докумената и изјава у арбитражном поступку и на рочишту за усмену расправу, као и техника испитивања сведока и вештака. Посебно је указано на разлике између приступа и стила испитивања сведока адвоката из common law и civil law земаља, као и различитих стандарда независности и непристрасности који се у овим земљама очекују од вештака које је странка ангажовала. Проблеми у извођењу доказа у инвестиционим арбитражама у којима је држава једна од странака били су предмет посебне анализе.

По завршетку семинара учесници су наставили пријатан стручни разговор и дискусију уз пригодан коктел који је обезбедила E&A Law адвокатска канцеларија из Лондона.