Секретаријат

Предраг Спасић, мастер права, секретар

Tel: +381 (0)65 45 06 065

Дејан Дубајић, мастер права, помоћник секретара

Tel: +381 (0)63 71 13 841