Секретаријат

Предраг Спасић, мастер права, секретар

Tel: +381 (0)65 45 06 065