Evropska unija predložila osnivanje Međunarodnog investicionog suda u okviru Transatlanskog trgovinskog i investicionog partnerstva

Evropska unija je 12. novembra 2015. zvanično predala Sjedinjenim Američkim Državama predlog za reformu pravne zaštite investicija i za uvođenje novog, transparentnijeg sistema rešavanja investicionih sporova između država i ulagača. Reč je o predlogu da se osnuje Investicioni sudski sistem u okviru Transatlanskog trgovinskog i investicionog partnerstva (dalje: Transatlansko partnerstvo), bilateralnog ugovora o kome SAD [...]