Vesti i Aktivnosti

Dana 18. juna 2020. godine u saradnji Sekcije pravnika mlađih od 35 godina Kopaoničke škole prirodnog prava i Sekcije arbiražnih delatnika mlađih od 40 godina našeg Arbitražnog udruženja, održan je zajednički vebinar pod nazivom „Vetar promene – virtuelna i elektronska arbitraža”. Naša članica i kordinatorka Sekcije...

Dana 8. maja 2020. godine u koordinaciji Hrvatske udruge mladih pravnica i pravnika u arbitraži (YCAP – Young Croatiatn Arbitration practitioners) i sekcije arbiražnih delatnika mlađih od 40 godina našeg Arbitražnog udruženja, održan je prvi zajednički vebinar pod nazivom „Uticaj pandemije KOVID-19 na arbitražni postupak...

Udruženje za arbitražno pravo je u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta Union 25. oktobra 2019. godine organizovalo konferenciju na temu Arbitražno odlučivanje. Nakon pozdravnog govora dekana prof. dr Nebojše Šarkića prisutnima se obratio u počasnom govoru (keynote) prof. dr Tibor Varadi i govorio o merilima nepristrasnosti...

Dana 24.10.2019. godine održani su Peti sarajevski dani arbitraže na temu Mnogobrojna lica raznolikosti u međunarodnoj arbitraži. Teme o kojima se raspravljalo ticale su su raznolikosti u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži u svetlu izbora arbitara, koncesionih ugovora u Bosni i Hercegovini i u praksi, kao i...

Dana 22.10.2019. godine predstavnici Odbora za promociju arbitraže u privredi i Under 40 sekcije Udruženja za arbitražno pravo, g-din Dragan Psodorov, g-din Nenad Kovačević i g-đa Sara Penđer održali su predavanje na temu arbitražnog rešavanja sporova članovima i članicama Udruženja korporativnih pravnika Srbije (CLC). Predavanju su...