Vesti i Aktivnosti

Udruženje za arbitražno pravo je 27. septembra 2013. godine organizovalo Twinning konferenciju u saradnji sa austrijskim udruženjem za arbitražu (ArbAut), bečkom VIAC arbitražom i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Konferencija je izazvala veliko interesovanje domaće i strane stručne i naučne javnosti, i okupila preko 100...