Na godišnjem sastanku Co-Chairs’ Circle naše Udruženje su predstavljali dr Milena Đorđević, član Upravnog odbora Udruženja i g-din Dragan Psodorov, koordinator under 40 sekcije Udruženja. Oni su na sastanku predstavili aktivnosti našeg Udruženja i informisali prisutne članove drugih organizacija o mogućnostima saradnje u budućnosti. Pristupajući ovoj mreži udruženja, naši članovi dobijaju mogućnost da dalje afirmišu arbitražu u Srbiji, kao i da učestvuju na zajedničkim seminarima i arbitražnim konferencijama koje druga udruženja organizuju. Sledeći takav skup održava se sredinom jula u Berlinu. Za više informacija videti ovde. 

 

Co-Chairs’ Circle sastanku je prethodila treća globalna konferencija Co-Chairs’ Circle  koja je okupila preko 200 mladih arbitražnih stručnjaka  (videti Program), na kojoj je dr Milena Đorđević uzela učešće u radu panela na temu  “The Arbitrators of Tomorrow” . Počasni govornik na konferenciji bio je g-din Aleksis Mure (Alexis Mourre), predsednik ICC Međunarodnog arbitražnog suda.