Контакт

Београдски арбитражни центар

Kнеза Михаила бр. 30/V
11000 Београд, Србија

bac@arbitrationassociation.org

+381 (0)65 45 06 065
+381 (0)62 14 56 040

Удружење за арбитражно право

Kнеза Михаила бр. 30/V
11000 Београд, Србија

office@arbitrationassociation.org