Фондација за развој алтернативног решавања спорова

Фондација за развој алтернативног решавања спорова основана је 2013. године ради остваривања следећих циљева: рад на растерећивању судова, лакши приступ правди, скраћење рокова за принудно остваривање уговорних потраживања, повећање нивоа правне сигурности и побољшање приступа правосуђу, промоција добре праксе алтернативног решавања спорова.

Фондација настоји да упозна јавност са предностима алтернативних начина за решавање спорова. У том циљу она развија пројекте и програме са правно-образовном компонентом и креира платформе за сарадњу и размену информација и знања између субјеката цивилног, привредног и државног сектора. Циљ јој је да подигне свест о предностима различитих модела мирног решавања спорова у друштву.

Фондацијом управља Управни одбор, а представља је и заступа директор.