Управни одбор Удружења

Проф. др Драгор Хибер, председник Управног одбора

Проф. др Јелена Перовић

Доц. др Милена Ђорђевић

Др Мирослав Пауновић, адвокат

Мр Никола Јанковић, адвокат

Снежана Дабић, секретар Управног одбора