Управни одбор Удружења

Проф. др Драгор Хибер, председник Управног одбора

Проф. др Јелена Перовић

Доц. др Милена Ђорђевић

Др Владимир Ђерић, адвокат

Драган Псодоров, мастер права, адвокат

Доц. др Снежана Дабић, секретар Управног одбора