Promocija arbitraže u Advokatskoj komori Vojvodine

Promocija arbitraže u Advokatskoj komori Vojvodine

Udruženje za arbitražno pravo je zajedno sa Advokatskom komorom Vojdovine2. oktobra 2019. godine  organizovalo tribinu na temu “Rešavanje domaćih privrednih sporova pred arbitražom”.

Na tribini su advokati Dragan Psodorov i Boris Baklaja, članovi Udruženja za arbitražno pravo, sa 20 učesnika, advokata članova Advokatske komore Vojvodine, podelili svoja iskustva o prednostima arbitražnog rešavanja sporova. Posebno su naglašene  mogućnosti i prednosti rešavanja domaćih privrednih sporova putem arbitraže. Moderator diskusije bio je advokat Branko Tatić iz Novog Sada.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje Udruženje preduzima na planu popularizacije arbitraže kao načina rešavanja privrednih sporova.