Пети сарајевски дани арбитраже

Дана 24.10.2019. године одржани су Пети сарајевски дани арбитраже на тему Многобројна лица разноликости у међународној арбитражи. Теме о којима се расправљало тицале су су разноликости у међународној трговинској арбитражи у светлу избора арбитара, концесионих уговора у Босни и Херцеговини и у пракси, као и FIDIC стандардних услова уговора. Уводни говор (“key note”) је одржала Mirèze Philippe, специјални заступник Међународне трговачке коморе (ICC), која је причала о заступљености жена у арбитражи и подсетила да сви имамо обавезу да радимо на остваривању једнаке заступљеност жена и мушкараца у арбитражи. Међу панелистима била су и два члана Удружења за арбитражно право – Филип Борас, који је говорио о разноликости у међународној арбитражи, како када је у питању састав тима унутар адвокатских канцеларија, тако и када је у питању састав арбитражног већа и др Јован Никчевић који је говорио о FIDIC условима уговарања, односу инвеститора, извођача и подизвођача, као и о решавању спорова пред ДАБ-ом. Удружење за арбитражно право било је медијски партнер у организацији овог догађаја.

Детаљан програм конференције и брошура доступни су овде.