Prezentacija Arbitrator Intelligence projekta na sastanku članova Udruženja

Prezentacija Arbitrator Intelligence projekta na sastanku članova Udruženja

Na redovnoj skupštini Udruženja za arbitražno pravo, Andrea Nikolić, Arbitrator Intelligence Ambasador za CEE regiju (Srbija i Crna Gora), je članovima Udruženja predstavila projekat Arbitrator Intelligence. Njena prezentacija je dostupna ovde.

Projekat je pokrenut od strane profesorke Catherine A. Rogers, a podržan je od strane Penn State Survey Research Center i brojnih arbitražnih stručnjaka. Više o projektu možete saznati na sajtu AI: www.arbitratorintelligence.org. Cilj projekta je povećanje transparentnosti, pravednosti i raznolikosti u izboru i imenovanju arbitara, sa akcentom na promociji domaćih arbitara, odnosno arbitara iz CEE regije.

Transparentnost i povećanje raznolikosti arbitara se postiže popunjavanjem Arbitrator Intelligence Upitnik (AIQ), poverljive, online ankete koju popunjavaju učesnici arbitraže – stranke, zastupnici stranaka, TPF (upitnik je dostupan online na web stranici Arbitrator Intelligence: http://www.arbitratorintelligence.org/take-the-aiq/). Oni po završetku svakog arbitražnog postupka odgovaraju na specifična pitanja o proceduralnim koracima i tendencijama arbitara koji su odlučivali o njihovom sporu. AIQ se sastoji od dve faze i potrebno je manje od 15 minuta da se upitnik popuni. Podaci se zatim analiziraju, te se sastavljaju izveštaji o svakom pojedinačnom arbitru, koji će biti dostupni na Wolters Kluwer stranici i pomagati strankama pri izboru odgovarajućeg arbitra.