Stanivukovic o.a.d. Sremska 4/11 Novi Sad

Profilna slika
-
Ime
Goran Stanivuković
Profesija
-
Državljanstvo
-
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Stanivukovic o.a.d.
Adresa
Sremska 4/11 Novi Sad
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
stanivukovic@lawoffice.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-