Kralja Milutina 30, 11000 Beograd

Profilna slika
-
Ime
Leposava Karamarković
Profesija
Sudija Vrhovnog suda u penziji
Državljanstvo
-
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
Kralja Milutina 30, 11000 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
lepakaramarkovic@yahoo.com
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-