ARP Andreas Reiner & Partner Freyung 6/12, 1010 Vienna +43 1 532 23 32 0

Profilna slika
-
Ime
Tamara Manasijević
Profesija
Attorney
Državljanstvo
, Croatia
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Zastupanje / distribucija / franšizing, Zaštita konkurencije, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Intelektualna svojina, Investicioni sporovi, Ugovorno pravo, Međunarodna prodaja robe, Pravo stranih ulaganja, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno ugovorno pravo, Međunarodno pravo, Arbitražno pravo
Jezik
, Srpski, Hrvatski, Nemački, Engleski
Profesionalno iskustvo
-
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
ARP Andreas Reiner & Partner
Adresa
Freyung 6/12, 1010 Vienna
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Austria
Telefon
+43 1 532 23 32 0
Faks
-
Veb sajt
www.arb-arp.at
E mail
tamara.manasijevic@arb-arp.at
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-