Seljackih Buna 51/9

Profilna slika
-
Ime
Milos Zivkov
Profesija
-
Državljanstvo
-
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
Seljackih Buna 51/9
Broj ličnog dokumenta
123456789
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
milos.zivkov@gmail.com
Želim da budem
Full member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
Indas doo
Adresa privrednog društva / poslodavca
Seljackih Buna 51/9
Cover Image
-