Udružena advokatska kancelarija Božović, Đelić i Ivković Simina 18, Beograd

Profilna slika
-
Ime
Aleksandar Đelić
Profesija
Advokat
Državljanstvo
-
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Udružena advokatska kancelarija Božović, Đelić i Ivković
Adresa
Simina 18, Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
adjelic@bdi.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-