Profil člana

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 1, 21000 Novi Sad

Profile picture
-
Ime
Bernadet Bordaš
Zanimanje
Profesor
Nacionalnost
-
Godina rođenja
1951
Profesija
Oblast specijalizacije
-
Jezik
Srpski, Engleski
Profesionalno iskustvo
Objavljeni radovi:

-Bernadet Bordaš, Porodičnopravni odnosi u međunarodnom privatnom pravu, Forum Novi Sad, 2000.
-Tibor Varadi – Benadet Bordaš – Gašo Knežević, Međunarodno privatno pravo, Forum Novi Sad, 2001, 2003.
-Bernadet Bordaš (koautori Tibor Varadi, Gašo Knežević, Vladimir Pavić, Međunarodno privatno pravo (sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje: Službeni glasnik - Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2007; osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje Službeni glasnik - Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2008).
-Bernadet Bordaš (koautori Rodoljub Etinski, Sanja Đajić, Maja Stanivuković, Petar Đundić, Bojan Tubić), Osnovi prava Evropske unije, Četvrta glava - Osnovne slobode, str. 197-322, Cenrtar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 2010.
-Bernadet Bordaš, Maja Stanivuković (redaktori), Proširenje "evropskog pravosudnog prostora" na države članice CEFTA, Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2010.
CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Adresa
Trg Dositeja Obradovića 1, 21000 Novi Sad
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
http://www.pf.uns.ac.rs/fak-nastavnici/51-katedrazamedjunarodnopravo/158-bernadet-bordas
E mail
bernadet@sbb.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-