Maksima Gorkog 11, 21000 Novi Sad

Profilna slika
-
Ime
Marko Knežević
Profesija
-
Državljanstvo
-
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
mknezevic@pf.uns.ac.rs
Želim da budem
Associate member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa privrednog društva / poslodavca
Trg Dositeja Obradovića 1, 21000 Novi Sad
Cover Image
-