0038766407529

Profilna slika
Ime
Dragana Nikolic
Profesija
Lawyer
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Međunarodno pravo
Jezik
, Srpski, Hrvatski, Ruski, Engleski, Francuski
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
-
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Bosnia and Herzegovina
Telefon
0038766407529
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
draganat.nikolic@gmail.com
Želim da budem
Full member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-