Stanković & Partners Law Office Njegoševa 19/2 Beograd + 381 64 113 79 05

Profilna slika
-
Ime
Nenad Stanković
Profesija
advokat
Državljanstvo
-
Godina rođenja
1971
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Finansije i bankarstvo
Jezik
, Srpski, Engleski
Profesionalno iskustvo
Primljen u komoru 1998. godine

- Advokatska komora Beograda
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani pravnik (1995);
- Univerzitet u Tilburgu, Holandija / Katolički Univerzitet u Luvenu, Belgija (Jul 2001);
- Haška Akademija za međunarodno pravo, Međunarodni sud pravde, Hag, Holandija (Jul 2002);
- Međunarodna organizacija za razvoj (IDLO) (Septembar 2006);
- London School of Economics and Political Science (LSE) i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD), (Jul 2011).
Radno iskustvo

- Pripravnik u Privrednom sudu Beograd – Mart 1996 – Novembar 1998;
- Pravni savetnik/advokat švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova – Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju – Novembar 1998 – Novembar 2002;
- Advokat/partner u advokatskoj kancelariji Joksović, Stojanović i partneri – Novembar 2002 – Maj 2010;
- Stariji partner u UAK Stanković i partneri, Beograd, maj 2010 – do sada.
Iskustvo u arbitraži

- Zastupnik u ad hoc arbitraži sa sedištem u Beogradu prema Zakonu o arbitraži Republike Srbije, u predmetu spora u vezi prava telekomunikacija;
- Zastupnik investitora iz Bugarske u investicionom sporu iz oblasti istražnog prava i rudarstva protiv Republike Srbije;
- U saradnji sa međunarodnom advokatskom kancelarijom, savetnik investitora iz Bugarske iz oblasti rudarstva u investicionom sporu protiv Republike Srbije;
- u saradnji sa međunarodnom advokatskom kancelarijom angažovan u investicionoj arbitraži investitora iz oblasti proizvodnje hrane protiv Makedonije;
- zastupnik grupe investitora sa Kipra i Slovenije u investicionom sporu protiv Republike Srbije u vezi preuzimanja kontrole nad Agrobankom a.d. Beograd;
- Zastupnik investitora iz Slovenije koji obavlja delatnost u oblasti automobilske industrije u investicionom sporu sa Republikom Srbijom;
- Zastupnik osiguravajućeg društva u arbitražnim sporovima sa zaposlenima.
Trenutna pozicija

- Partner u advokatskoj kancelariji Stanković i partneri.
Profesionalne aktivnosti i članstva

- Udruženje pravnika;

- Udruženje za arbitražno pravo.
Objavljeni radovi

- Imunitet države u građansko pravnim odnosima, Pravni život, 1995.

Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Stanković & Partners Law Office
Adresa
Njegoševa 19/2 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+ 381 64 113 79 05
Faks
-
Veb sajt
www.nstlaw.rs
E mail
nenad.stankovic@nstlaw.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-