Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd +38111 3027 616

Профилна слика
-
Име
Marko Jovanović
Професија
-
Држављанство
-
Година рођења
1983
Информације о професији
Специјализација
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Investicioni sporovi
Језик
, Srpski, Engleski, Francuski
Професионално искуство
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani pravnik (2006);

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Universite Nancy II, specijalista prava EU - master en droit de la construction europenne (2007);

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, master međunarodnog prava (2007);

- Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti (2008);

- Academy of European Law, Trier, Germany, Legal aspects of international business tranactions (2010);

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorat iz oblasti poslovnog prava i prava stranih ulaganja (ocekivano 2014);

- Universite Paris I - Pantheon Sorbonne, Doctorat en droit des affaires (ocekivano 2015).
Radno iskustvo

- Savetnik za pitanja evropskih integracija i unverzitetske saradnje, Ambasada Francuske u Srbiji (2008 - 2009);

- Asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Međunarodno trgovinsko i arbitražno pravo (2009 - do sada);

- Pomoćnik glavnog pravnog savetnika, Ministarstvo spoljnih polsova Republike Srbije (2014 - do sada).
Iskustvo u arbitraži

- Stručni saradnik u arbiražnim postupcima po ICC i UNCITRAL arbitražnim pravilima, stručni saradnik u postupku po VIAC arbitražnim pravilima;
- Sekretar arbitraznog veca u postupcima pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije.
Trenutna pozicija

- Asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Međunarodno trgovinsko i arbitražno pravo (2009 - do sada);

- Pomoćnik glavnog pravnog savetnika, Ministarstvo spoljnih polsova Republike Srbije (2014 - do sada).
Profesionalne aktivnosti i članstva

- Potpredsednik komisije za rešavanje sporova povodm registracije nacionalnih internet domena pri PKS;
- Arbitar na listi Stalnog izbranog suda pri PKS;
- Član udruženja Moot Alumni Association (MAA);
- Član Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
- Član organizacionog odbora Beogradske arbitražne konferencije.
Objavljeni radovi

- Efikasnost sistema rešavanja sporova Svetske trgovinske organizacije (Pravo i privreda, 9-12/2008);
- Vremenski faktor kao izvor patologije arbitražnog sporazuma (Pravni život, 12/2009);
- Zaštita stranih direktnih ulaganja između država članica EU i trećih država nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma (Pravni život, 11/2011);
- Osvrt na stabilizacionu klauzulu u Zakonu o javnoprivatnom partnerstvu i koncesijama (Pravo i privreda, 4-6/2012)
- Sukob interesa kao osnov nepodobnosti za obavljanje dužnosti arbitra (koautorski, Pravni život 11/2013).

Снимите ЦВ
-
Контакт подаци
Канцеларија
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Адреса
Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd
Број личног документа
-
Држава
Srbija
Телефон
+38111 3027 616
Факс
-
Веб сајт
www.ius.bg.ac.rs
Е маил
marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs
Желим да будем
-
Пословне информације
Име привредног друштва / послодавца
-
Адреса привредног друштва / послодавца
-
Cover Image
-